Slim omgaan met je regenwater rond het huis en in de tuin

Gully

Geen aansluiting op de riolering nodig, deze infiltratieput vangt het regenwater op

Gully Infiltratieput
Puisard d'infiltration Gully

Onze tuinen worden gekleurd door aanbouwen, carports en tuinhuizen. Veelal verrijzen ze uit de grond uit praktische overwegingen, je kan er immers vanalles in kwijt. Een leuke trend is dan weer de pergola voor meer privacy of als opwaardering van de tuin tot een volwaardige, 'overdekte leefruimte'.

De nieuwe wetgeving laat voortaan ook grotere constructies toe zonder vergunning. Maar dit brengt een heikel punt, waar bij aankoop niet over nagedacht wordt, nog meer in het daglicht ... Zo’n groot dakoppervlak vangt heel wat hemelwater op en achteraan in de tuin ligt nu eenmaal geen aansluiting op de riolering of de regenwaterput. En je kan al het water toch niet gewoon in de tuin laten lopen met grote plasvorming en schade aan de houten structuur tot gevolg? ACO biedt de oplossing ...

Lees meer

Infiltratie, geen riolering nodig 

Met de Gully kan je op een snelle en een prijsvriendelijke manier een efficiënte afwatering bekomen. Infiltratie is eigenlijk het goede woord, want het niet vervuilde water laat je in de ondergrond dringen.  Hoe ga je nu te werk?

  • Inbouw Gully afvoerput
  • Inbouw Gully afvoerput
  • Inbouw Gully afvoerput

Bepaal vooreerst waar de afvoerbuis van het dak naar beneden komt. Onderaan laat je deze eindigen in een kleine bocht. Hieronder baken je de uit te graven ruimte af. De bouwheer van deze pergola opteert om zo'n 60 op 60 cm uit te graven. Dat is ook ongeveer de diepte en dus iets meer dan de hoogte van de infiltratieput. Om vocht onder de houten draagstructuur van de pergola tegen te gaan, wordt langs die zijde een waterdichte folie geplaatst. We zetten de folie vast met een 4-tal stenen. De bedoeling is dus dat al het water in de ondergrond kan infiltreren, weg van het gebouw. De infiltratieput wordt gepositioneerd. Het bovenste frame neem je best even weg en ga je nadien uitlijnen op de omliggende oppervlakte. In dit voorbeeld is dit gewoon gras, maar er kan evenzeer een tegel- of klinkerverharding gelegd worden. Dat is evenwel niet nodig achteraan het gebouw.

  • Inbouw Gully afvoerput
  • Inbouw Gully afvoerput
  • Inbouw Gully afvoerput

Omwille van de kleigrond kiest de bouwheer voor dikkere kiezelstenen om de uitgegraven put op te vullen, dit ter bevordering van de infiltratie. Zij zetten de Gully ook stevig vast. Vermits we aldus gras rondom het sleufrooster van de Gully willen zien, stoppen we de kiezellaag op zo'n 20 cm onder het oppervlakteniveau. De graswortels moeten immers nog voldoende aarde hebben om te kunnen groeien. Vervolgens plaats je een worteldoek op de kiezel, of het kan ook met een restant van de waterdichte folie dat geperforeerd wordt. Rond de bovenste 20 cm van het ronde Gully afvoerlichaam plaats je ook nog even een folie. Al is dit misschien niet nodig, de graswortels houden sowieso de aarde goed vast en voorkomen dat de infiltratiegaten dichtslibben. Bovendien zijn de infiltratiegaten zo ingenieus geconcipieerd dat verstopping wordt tegengegaan. Je vult dus gerust wat aarde aan en hierop leg je de uitgestoken graszoden die je opzij hebt gelegd bij het uitgraven. Ze mogen iets hoger komen dan voorheen, vermits ze nog een beetje zullen zakken. Eénmaal dit gebeurd is, en het gras weer mooi dichtgegroeid is, moet het topframe met inliggend rooster visueel enkele millimeter lager liggen dan de verharde aarde rondom, waar aldus de grassprieten ontspringen. Onderaan in het lichaam leg je best nog wat kiezel, deze breken de stroming van het vallend water bij het plaatsen van de Gully zonder bodemplaat voor een nog betere infiltratiecapaciteit. Bij hevige regenval zou er anders op de bodem van de infiltratieput een modderpoel ontstaan ... aan alles is dus gedacht. Op 1, 2, 3 heb je dus een efficiënte, economische en ecologische afwatering! Bovendien veel minder in het oog vallend dan een volledig bed van groenwordende keien en makkelijk te berijden met de grasmachine! En verkies je juist om het regenwater op te vangen in een ton? Plaats dan de Gully onder het kraantje of de overloop van de ton. Handig toch?

Infiltration Line

Infiltration Line

“Anders omgaan met regenwater in de tuin? Evolutie in plaats van revolutie!”

Infiltratie komt de grondwaterstand ten goede en voorkomt dat regenwater de vaak verouderde openbare riolering doet verzadigen, met overstromingen tot gevolg...

Lees meer

Waar ACO House & Garden producten kopen?