Slim omgaan met je regenwater rond het huis en in de tuin

Infiltreren, ga slim en milieubewuster om met je regenwater

We hoeven je niet te vertellen dat klimaat verandert, dat regenbuien toenemen én dat toenemende verharding een feit is, hierdoor krijgen we helaas meer en meer te maken met wateroverlast. Sinds 2013 bestaat er de verordening (GSV hemelwater) die de klemtoon legt op het hergebruik, alsook de infiltratie in de grond.

Infiltratie is een noodzaak.

De Infiltration Line werd speciaal ontwikkeld om de theorie van de meest recente gewestelijke stedebouwkundige verorderingen omtrent infiltratie van regenwater in de tuin perfect in de praktijk te brengen. In Vlaanderen geeft de nieuwste verordening bijvoorbeeld aan dat de bodem van een infiltratievoorziening niet meer mag meegeteld worden bij de bepaling van de infiltratie-oppervlakte, temeer deze dichtslibt. Om die reden werd bij de Infiltration Line het bodemcontactvlak bewust klein gehouden.  Bovendien heb je niet altijd voldoende ruimte rondom de woning. Bij de Infiltration Line graaf je simpelweg een diepe sleuf. Alle aansluitingen zijn makkelijk te leggen en na plaatsing vul je de aarde gewoon terug aan. 

Waarom het water niet gewoon in de tuin laten aflopen ? 

Dit raden wij af. Vandaag zijn er steeds minder niveauverschillen, de vloer van de living loopt vaak gewoon door in het terras. Ook wanneer het huis hoger staat vermijd je best ‘niet begeleid’ afvoeren. De laagstgelegen percelen zouden een overvloed van oppervlaktewater te verwerken krijgen. 

Kunnen we kanaliseren naar open beekjes in de tuin ?

Dat kan. Let wel dat deze oplossing voornamelijk van toepassing is bij grote tuinen. Let ook op gevaar bij kleine spelende kinderen.

Welke buffercapaciteit is nodig bij de Infiltration line ?

Bekijk bij de capaciteitsbepaling hoeveel vierkante meter verharde oppervlakte dient te worden afgewaterd en/of hoe groot het aan te sluiten dakoppervlak van het (bij)gebouw is. Het is ook belangrijk te weten of je in een gebied woont met kleigrond of zandgrond.  De ACO bodemtest helpt je hierbij, al kan je best een beroep doen op een professionele firma gespecialiseerd in geotechniek. Mogelijk komt zo’n firma al bij jou langs om bodemstalen te nemen voor funderingsadvies, zeker bij nieuwbouw.

ACO Bodemtest :
Bodemtype na 4 min. na 180 min.
Zand > 25 cm  
Slibzand 3 - 23 cm  
Lichte klei   > 11 cm
Klei   1 - 10 cm
Opgelet: Is het waterniveau na de 3 uur-regel nog geen 1,5 cm gezakt ? Infiltratie is dan niet mogelijk !
  1. Graaf een gat van minstens 80 cm diep op de plaats waar je de infiltratievoorziening wil plaatsen.
  2. Je giet er water in (30 cm) en je houdt dit peil gedurende 30 minuten aan om de grond enigszins te verzadigen. 
  3. Meet vervolgens hoeveel centimeter het water zakt in 4 minuten. 
  4. Als er geen verschil te zien is, wacht je 3 uur en dan meet je opnieuw. 
  5. Hoeveel centimeter is het water gedaald? 
  6. Bepaal nu het bodemtype aan de hand van deze tabel.

Hier meer over weten ? Infiltration Line

Karolien Vanovertveld - Product Manager ACO 

Vragen?

Vragen?

Waar ACO House & Garden producten kopen?