Slim omgaan met je regenwater rond het huis en in de tuin

Drempelloos wonen | Slagregen efficiënt en discreet opvangen

WIST JE DAT ...
ACO voor deze toepassing intussen het Euroline BFL tussenelement ontwikkelde. Deze innovatie maakt de Euroline Discreet Inox afvoergoten nog meer geschikt om tegen glaspartijen te plaatsen. Ontdek het hier!

Drempelloos wonen | Slagregen efficiënt en discreet opvangen

Regenwater opvangen en beheren, een actueel topic en dit niet alleen omdat de overheid met nieuwe richtlijnen komt. Architecturale trends en evoluerende tuinontwerpen leggen al een tijd de vernieuwde kijk op waterbeheer bloot. Rondom de woning zien we geen massaal verharde oppervlakten meer in eenzelfde steen, de tuin wordt met een breed palet van waterdoorlatende en niet waterdoorlatende verhardingen in zones ingedeeld. Het verharde terras, om onze tuintafel op te plaatsen, helde voorheen steevast naar de tuin af. Weg van het huis vangen gootjes het regenwater op en bieden ze ons kuisgemak. De woning en de vloerplaat binnen werden er ten opzichte van het maaiveld en de buitenverharding duidelijk hoger uitgetekend. Vandaag zien we een vervlakking, de tegels van binnen lopen drempelloos over in de buiten. Bij slagregen mag het water komend van ramen en verharding natuurlijk niet binnenlopen en ook het druipwater van de raamprofielen moet ergens heen. Afvoergoten komen hierdoor meer en meer naar de gevel toe te liggen. Soms zijn ze zichtbaar aanwezig met een keuze voor roosters in de kleur van het buitenschrijnwerk. In vele projecten, zeker in de minimalistische architectuur, valt de keuze echter op een discrete afwatering. Verfijning staat voorop. Een trend die zich nog meer en meer doorzet, kijk maar eens naar het hedendaags aanbod raamprofielen. We bezoeken in de Kalmthoutse bossen een moderne woning die ons verhaal illustreert, in 2013 gerealiseerd door architect Stijn Van Loon en interieurarchitect Sofie De Backer. Sofie woont en werkt er. Ze toont ons niet alleen de Euroline Discreet gootlijn tegen de glaswand, maar geeft ook aan dat ze in eigen beheer efficiënt probeert om te gaan met regenwater.

Drempelloos wonen | Slagregen efficiënt en discreet opvangen

Egaal op 40 cm hoogte

Het gelijkvloers ligt dan wel 40 cm hoger dan het maaiveld, de zandkleurige kalksteen Avorio San Sebastian (Kroatisch marmer) van 50 cm bij 50 cm loopt mooi van binnen naar buiten door in het L-vormige buitenterras van 57 m². Heel deze vloeropbouw geeft een speciaal cachet aan de moderne woning en zorgt voor een stijlvolle overgang naar de groene omgeving met veel gazon. De kalksteen loopt via de gevel tot in de oversteek door in grotere rechthoekige formats, zo ook in het doorlopend eerste verdiep dat het terras achteraan overdekt.
Drempelloos wonen | Slagregen efficiënt en discreet opvangenSofie: “Slagregen hebben we hier niet, maar we speelden op zeker en aldus werd de discrete gootlijn aan het hoekvenster esthetisch doorgetrokken van zij- naar achterterras. 16 lopende meter, een L van 8 bij 8. Het past bij de symmetrische opbouw van beide terrassen die 3 meter diep zijn. De 33 m² van het zijterras is niet overdekt, hier zijn de gootjes nodig. Ik wou immers weinig of geen visuele afhelling naar het gazon toe, om het vlakke te accentueren, en bovendien komt er heel wat water van de glaspartijen. Roosters zagen we niet graag en aldus viel de keuze op een discrete gootlijn”.

Druipwater raamprofielen in de perfect verzonken gootlijn

Raphaël Van Overstraeten (ACO): “Opvallend is dat de gootlijn dieper ingebouwd werd dan bij een traditionele terrasinbouw, waarbij de sleuf slechts een paar millimeter in de verharding verzonken ligt. Natuurlijk werk je hier tegen de gevel aan ...”.

Klik voor een uitvergroting

Sofie: “Inderdaad, architect Stijn Van Loon positioneerde de sleuf tegen de betonstructuur waar de raamprofielen op dragen. Ongeacht het raamtype, want we hebben natuurlijk vaste ramen en schuiframen (cfr. technische inbouwtekeningen). Qua hoogte ligt de sleuf lichtjes lager dan deze structuur, zodat ook het druipwater uit de raamprofielen perfect naar de sleuf geleid wordt. 100 % waterdicht dankzij de dichtingslaag die tussen gootlijn en draagstructuur geklemd zit. Extra voordeel van deze uitwerking is dat de goot totaal niet zichtbaar is, want de eerste tegelrij moet nauw aansluiten op de raamprofielen en de sleuf eigenlijk volledig overkappen. In het zijterras is dit zo perfect uitgevoerd. Om het legpatroon van de tegels te respecteren, heb je bij het achterterras nog een inkijk op de sleuf. Het mortelbed onder de tegels werd hierdoor ook lichtjes zichtbaar. Niet storend, maar ik heb verkozen om hierop nog gepoederlakte latjes aan te brengen voor een perfect esthetische uitvoering tot in de puntjes. Latjes in de kleur van het buitenschrijnwerk, RAL 7021, zo blijft de harmonie behouden”.

Geen onderhoud

Raphaël: “Voordeel is wel dat je nog makkelijk aan de sleuf kan om deze eens te reinigen, want er staan wel wat bomen in deze tuin. Ik zie ook geen toegangsluiken?”.
Sofie: “Toch wel, aan beide uiteinden van de gootlijn ligt er eentje. Ze liggen natuurlijk dieper ingebouwd, net als de rest van de sleuf. De aannemer heeft uit de tegel boven de eigenlijke toegangsluiken een klein rechthoekig stukje gezaagd, dat stukje doet dienst als snel uitneembaar luikje. Discreet, het valt echt niet op. En wat de sleuven betreft, ik kan de bladeren zowel achteraan als in het zijterras makkelijk verwijderen, zelfs uit de meer verdoken sleuf van het zijterras. Al moet ik zeggen dat er daar natuurlijk geen overkapping van het bovenverdiep is en dat de slagregen de sleuf constant schoonspoelt. In de goot zelf hebben we via de toegangsluiken eigenlijk nog niet moeten kijken, laat staan er eens de tuinslang insteken”.
Raphaël: “Dat is natuurlijk het opzet. Een goot moet juist onderhoudsgemak bieden. De buitenverharding onderhouden in stijl, zo luidt ons motto. Met de tuinslang kan je in se makkelijk het terras even afspoelen en met een aftrekker verdwijnt alles in de gootlijn. Met de tuinslang even de sleuf doorspoelen en het werk is klaar”.
Sofie: “Klopt, functioneel qua kuisgemak. Al ligt de prioriteit bij die opvang van slagregen. En geloof me, we vangen hier een massa regenwater op ...”.

Waterhuishouding

Drempelloos wonen | Slagregen efficiënt en discreet opvangen

Raphaël: “Ok, vertel eens, hoe zit de waterhuishouding in mekaar? Ik zie een oprit en toegangspaden in waterdoorlatend grind, de rest van de tuin is onverhard en het water van het vlakke dak wordt waarschijnlijk opgevangen in een regenput voor hergebruik?”.
Sofie: “Ja, we hebben hier heel wat putten liggen (lacht). In de regenwaterput komt vooreerst het water van het dak, dat wordt herbruikt voor bijvoorbeeld toiletten en wasmachine. Logisch. Aan de andere zijde van de woning hebben we onze toegang tot de ondergrondse garage, die afhellende oppervlakte brengt heel wat regenwater tot aan de dorpel van de garagepoort. Daarom heb ik de betonvloer binnen meteen iets hoger laten gieten om het risico op een ondergelopen kelder en garage te vermijden. Voor de dorpel ligt er natuurlijk nog een brede afvoergoot en dat water op level -1, evenals de aansluiting van de besproken sleufgootjes, gaat naar een grote bezinkput. Er ligt een overloop naar een extra pompput, van waaruit het water naar de regenwaterput gepompt wordt. Dus ook die putten liggen geconnecteerd. Probleem is dat er hier geen publiek rioleringsstelsel ligt, dat zou in 2017 voorzien worden. We beheren vandaag dus onze eigen waterhuishouding, maar als het lang regent ... dan krijg je problemen. Vandaag is het zo dat een vlotter ons via het alarmsysteem waarschuwt als de pompput een verzadigd level bereikt. Dan wordt die met de vrachtwagen geledigd, hetzelfde geldt voor de septische put. Nu, in de toekomst wordt er een automatisch besproeiingssysteem voor de tuin op aangesloten. Dat zal het waterniveau in de put doorheen het jaar sterk doen afnemen, maar ik gaf al aan dat de reservoirs bij intense regenval snel vollopen ...”. 

Drempelloos wonen | Slagregen efficiënt en discreet opvangen

Drempelloos wonen | Slagregen efficiënt en discreet opvangen

Raphaël: “En de sproeiers van de tuin zet je dan ook niet op (lacht). Het zou niet alleen een beetje vreemd overkomen, je zou gazon en tuin nog meer herschapen in een onbeloopbaar, drassig gebeuren. En dit voor lange tijd. Maar het kan nog erger, zeker met de trend van vervlakking in gedachte waarbij de binnen doorloopt in de buiten ... Vandaag zie je dat diverse regio’s kampen met oververzadigde gronden en een grondwaterstand tot aan het maaiveld. Vervolgens krijgen veeleer lagergelegen gebieden na langdurige stortbuien te maken met overstromingsproblemen. Er wordt benadrukt dat dit een gevolg is van een te sterke toename van verharde vlakten en daken die een teveel aan water, ondergronds via slikkers, naar de vaak verouderde riolering in de dorpskernen brengt. Alles aan de oppervlakte laten lopen, zal in de context van verzadigde gronden, echter geen soelaas brengen. Het water blijft zijn weg zoeken naar vroegere overstromingsgebieden, weilanden die in een recent verleden volgebouwd werden. We moeten opvang, buffering en infiltratiein de eigen tuin promoten, maar kunnen de burgers echt alles beheren? In het ideale scenario zouden hun buffers deels leeg moeten zijn in tijden van uitzonderlijke, overvloedige regenval en verzadigde gronden. Wat bedoel ik hiermee? In normale omstandigheden wordt water er doorheen het jaar simpelweg opgevangen en infiltreert het lokaal in de ondergrond. 

Drempelloos wonen | Slagregen efficiënt en discreet opvangen

De ondergrond moet aan de basis natuurlijk al goede infiltratieparameters hebben, maar dit even terzijde. Vanaf een bepaald opgevangen volume loopt het water echter gedimensioneerd over naar de publieke voorziening. De extra capaciteit wordt pas benut in de momenten van extreme inflow en ondertussen blijft het water met een beperkt debiet van een aantal liter per seconde naar de aangepaste publieke infrastructuur lopen. Aan modern waterbeheer draagt iedereen dus een steentje bij, de burger en de overheid. Deze moderne woning biedt alvast een leuke case, leuk hoe we, startend van zo’n doordacht aangelegde simpele sleufgoot, een licht kunnen werpen op het meer globale waterbeheer. Bedankt!”.
Sofie: “Graag gedaan!”.

Met dank aan:
Sofie De Backer - interieurarchitect
Geusenbacklaan 27, 2920 Kalmthout
www.sofiedebacker.be

© Raphaël Van Overstraeten - ACO Passavant

Vragen?

Vragen?

Waar ACO House & Garden producten kopen?