Slim omgaan met je regenwater rond het huis en in de tuin

DOP

Declaration of Performance

Op 01/07/2013 werd de Europese verordening nr. 305/2011 voor het verhandelen van bouwproducten van kracht. Deze verordening voorziet in een prestatieverklaring (‘Declaration of Performance’, hierna DOP) die moet worden opgesteld voor bouwproducten die onder een Europese geharmoniseerde norm vallen of in overeenstemming zijn met een Europese technische beoordeling.

De DOP dient aldus vanaf 01/07/2013 te worden voorzien bij de producten die op de markt worden gebracht, lees geproduceerd vanaf deze datum. Voor de meeste ACO producten geldt dat ze onder de nieuwe Europese verordening vallen.

ACO heeft ervoor gekozen om vanaf 01/07/2013 de DOP documenten ter beschikking te stellen via de Europese webportal: http://dop.aco.com

In dit webportaal werd een zoekmodule ingebouwd die toelaat het DOP document eenvoudig op te sporen en te downloaden. Voor elk product, welke onder de verordening valt, zal het etiket (CE-markering) aangepast worden met vermelding van het webportaal, het unieke nummer van de DOP en het nummer van het labo welke de typetesten uitgevoerd heeft.

Waar ACO House & Garden producten kopen?