Totaaloplossingen voor tuin, terras en oprit

Infiltra

Handig bouwpakket van infiltratiekratten voor de opvang van regenwater in de eigen tuin

Infiltra infiltratiekratten
Caisses d’infiltration Infiltra

De ACO Garden afvoergoten en vloerafvoerputten maken ons het leven makkelijk bij het onderhoud van de buitenomgeving. Ze vangen kuiswater en ander vervuild water op en worden dus logischerwijze aangesloten op de riolering. Maar in bepaalde tuinen dienen ze enkel voor de opvang van regenwater. Voor die situaties biedt ACO vandaag de Infiltra infiltratiebox aan. Het regenwater kan hiermee perfect infiltreren in de ondergrond van de tuin. Dit komt de grondwaterstand ten goede en voorkomt een verzadiging van de riolering en de waterzuiveringsinstallaties.

Lees meer

Buffering en infiltratie in particuliere tuinen

Buffering en infiltratie zijn zeer belangrijke topics. Bij nieuwbouw is het al enkele jaren de regel dat het water van het dakoppervlak in een waterput opgevangen wordt en als toevoer dient voor toiletten en wasmachines. En je hebt ongetwijfeld al gehoord van de grote bufferbekkens en infiltratiekratten in de ondergrond van nieuwe industriële zones. Zij voorkomen dat een grote watermassa op korte termijn afvloeit naar de riolering van het nabijgelegen wooncentrum. Overstromingen zouden anders het gevolg zijn, daar deze initieel hiervoor niet gedimensioneerd werd.

Een kant en klaar en makkelijk te plaatsen systeem voor modern en ecologisch waterbeheer in de tuin bestond nog niet. Met de Infiltra kan je nu alle kanten uit:

 • Het hemelwater van een terrasje achteraan in de tuin afvoeren.
 • Het overtollig regenwater uit een ton, met onderaan een kraantje, via een afvoerput laten weglopen.
 • Het hemelwater van het dakoppervlak van een pergola, een poolhouse, een carport of een tuinhuis kan er rechtstreeks op aangesloten worden. 

Vaak staan bijgebouwen ook achteraan in de tuin, waar er sowieso geen riolering is. Of bij de heraanleg van oude (stads-)tuinen stoot men constant op het gebrek aan afvoerleidingen.

Beperkte investering, mogelijk met premie van de gemeente terug te verdienen 

De Infiltra infiltratiebox ligt onzichtbaar ondergronds in de tuin verwerkt en vraagt een beperkte investering. Mogelijk kan je zelfs een deel van de aankoopprijs recupereren. Vele gemeenten geven een premie voor wie gebruik maakt van infiltratiesystemen, of ze betalen een deel van de factuur terug. Informeer bij de technische dienst/milieudienst van uw gemeente of op hun website! 

Welke buffercapaciteit nodig? 

De infiltratiebox is niet ontworpen voor de projectmarkt, daarvoor ontwikkelde ACO het Stormbrixx productconcept, maar is specifiek ontwikkeld voor de particuliere tuin. Het is niet de bedoeling het watermanagement van meerdere woongelegenheden op de infiltratiebox aan te sluiten. Bekijk bij de capaciteitsbepaling hoeveel vierkante meter verharde oppervlakte dient te worden afgewaterd en/of hoe groot het aan te sluiten dakoppervlak van het (bij)gebouw is. Het is ook belangrijk te weten of je in een gebied woont met kleigrond of zandgrond. Eenmaal alles berekend en genoteerd is, kan je met het juiste aantal kratten een box samenstellen.  

Buffercapaciteit in relatie met het aantal vierkante meter verharding/dakoppervlak

Aantal units Capaciteit Volstaat om volgend aantal m2 af te wateren
4 units
(8 kratten)
1000 liter 40,00 m 2
5 units
(10 kratten)
1250 liter 50,00 m 2
6 units
(12 kratten)
1500 liter 60,00 m 2
7 units
(14 kratten)
1750 liter 70,00 m 2
8 units
(16 kratten)
2000 liter 80,00 m 2(cfr. In Vlaanderen geldt een vergunningsplicht voor verharde oppervlakten vanaf 80 m². Een oprit mag, als strikt noodzakelijke toegangsweg, verhard worden en hoeft niet meegeteld te worden. Bij vergunningsplicht val je onder het toepassingsgebied van de verordening!)

Voorbeeld 

1 unit, ons artikelnummer 11693, omvat 2 modulair in mekaar te zetten kratten van elk 125 liter. Als je een buffercapaciteit van 1000 liter nodig hebt, dan bestel je dus 4 keer het artikelnummer. Zo heb je 8 modulaire kratten die als 1 box omwikkeld worden met de 4 meegeleverde geotextielen van 250 cm bij 220 cm (1 per unit). 1000 liter? Je mag hier de afwatering van een grond-/dakoppervlak van 40,00 m² op aansluiten.

Verordening ‘hemelwater’ volgend

Laat ‘40 m²’ nu net de ‘hemelwaterinfiltratie guideline’ zijn in een nieuwe Vlaamse verordening (05 juli 2013). Vanaf die dakoppervlakte of verharde oppervlakte moet infiltratie toegepast worden op percelen groter dan 250 m². Voor meer info omtrent dit decreet verwijzen we naar het technisch achtergronddocument bij deze verordening. De buffercapaciteit van de totale kratstructuur moet gedimensioneerd zijn op 25 liter per m² aangesloten dakoppervlak en/of verharding. De gevraagde infiltratie-oppervlakte, het effectief infiltrerend contactvlak met de ondergrond, moet minstens 4 m² per 100 m² oppervlakte bedragen. De bodem mag niet meegeteld worden, enkel de buitenste zijwanden van de kratstructuur. Bij de vaststelling van enkele centimeters grondwater dient dit aantal cm 2 afgetrokken te worden van de bekomen infiltratie-oppervlakte. Alle voorschriften naar inbouw en regelgeving moeten gerespecteerd worden. De infiltratiekratten mogen onder een verharding gelegd worden, al is een inbouw in gazon of onverhard terrein aangewezen. De infiltratiebox is niet inspecteerbaar. De watertoevoer erheen verloopt het best via een inspectieput (niet inbegrepen), waar eventuele vuildeeltjes kunnen bezinken. Andere vuilwerende voorzieningen, zoals bladvangers in afvoergoten, worden aangeraden. Een andere optie is de plaatsing van een regenwaterfilter in de toevoerbuizen.
Volgende parameters moeten gunstig zijn alvorens infiltratiekratten te plaatsen:

 • Een goede infiltratiecapaciteit van de grond. Stevige kleigrond laat geen infiltratie toe.
 • De grondwaterstand mag niet te hoog zijn.
 • Infiltratiekratten mogen niet geplaatst worden in een drinkwaterwingebied.   

Extra gebruik! Plaatsing tussen regenwaterput en riolering

De Infiltra infiltratiebox is perfect geschikt voor plaatsing tussen de regenwaterput en de riolering (RWA=regenwaterafvoerstelsel of, indien niet aanwezig, de gemengde riolering). Overtollig regenwater kan bijgevolg in de ondergrond infiltreren dankzij de infiltratiebox, die dienst doet als eerste overloop. De vereiste capaciteit wordt berekend in relatie met het aantal m 2 aangesloten dakoppervlak van de woning. We spreken hier enkel over dakoppervlakten, het oppervlaktewater van verhardingen kan immers vervuild zijn en is niet geschikt voor hergebruik. Afvoergoten kunnen natuurlijk wel achter de regenwaterput aangesloten worden op de infiltratievoorziening. De capaciteit van de voorziening moet dan wel verhoogd worden met 25 liter voor elke aangesloten vierkante meter verharding. Indien gevraagd of verplicht natuurlijk. Je kan bij grote verhardingen achteraan de woning natuurlijk een aparte infiltratievoorziening inbouwen. Daar het technisch niet altijd mogelijk is de buizen in verval naar de straatkant te laten komen. Het kostenplaatje kan zelfs voordelig uitvallen. Bovendien zal de infiltratievoorziening aan de straatkant daardoor kleiner gedimensioneerd kunnen worden, bij vele huizen is er geen plaats om een groot infiltratiesysteem in te bouwen. In Vlaanderen is het hergebruik van regenwater verplicht. Bij de nieuwbouw van een eengezinswoning, of andere gebouwen vanaf 100 m², moet een regenwaterput van 5000 liter geplaatst worden (cfr. verordening van 5 juli 2013). Stel dat de dakoppervlakte 100 m² is, dan moet de capaciteit van de infiltratievoorziening wel geen 2500 liter zijn. Door de integratie van de regenwaterput in het waterbeheer mag men 60 m² aftrekken. De capaciteit van de infiltratievoorziening wordt dan berekend op 40 m² en komt te liggen op 1000 liter.

Informeer bij de technische dienst/milieudienst van uw gemeente naar de voorschriften in relatie met uw concreet project. Premies zijn mogelijk! Weet dat gemeenten nog extra eisen kunnen opleggen.

‘Verplichtingen omtrent de infiltratie van hemelwater? Dit product draagt bij!’

 • Infiltratiekratten: ecologisch waterbeheer in de tuin.
 • Zonder riolering, wat de overheid zelfs aanraadt!
 • Zie het als jouw persoonlijke bijdrage in de strijd tegen overstromingen!
 • Makkelijk en discreet te plaatsen.
 • Beperkte investering, mogelijk met premie van de gemeente terug te verdienen.

Infiltration Line

Infiltration Line

“Anders omgaan met regenwater in de tuin? Evolutie in plaats van revolutie!”

Infiltratie komt de grondwaterstand ten goede en voorkomt dat regenwater de vaak verouderde openbare riolering doet verzadigen, met overstromingen tot gevolg...

Lees meer

Waar ACO Garden producten kopen?